سایت موقتا غیر فعال میباشد

فعلا چند تا سایت رو اداره میکنم و حوصله ی وب نویسی رو ندارم

از همه ی دوستان عذر میخوام و این سایت دیگر آپ نخواهد شد...